top of page

SidebySide

Madeleine Petterson

" Jakt är en extraordinär utmaning som många möter med respekt och ibland överväldigande känslor.
Jag strävar efter att vara din inspirationskälla, en röst som uppmanar dig att konfrontera rädslan, omfamna äventyret och bygga upp det självförtroende som krävs för att omfamna passionen för jakten "

Skärmavbild 2023-12-06 kl. 19.32.34.png

"Ett steg i vildmarken"

För i varje puls av rädsla finns potentialen för mod. Att ta steget in i vildmarken är inte bara en fysisk resa utan också en själslig resa, en resa som fördjupar förståelsen för naturens kretslopp och stärker bandet mellan människa och vilt. Det handlar om att utmana sig själv, växa genom erfarenheter och upptäcka den inre styrkan som väntar på att bli upptäckt.

Jag tror på att jakten är mer än bara en aktivitet – det är en passion som kan forma karaktär, bygga uthållighet och inspirera till en djupare anslutning till vår omgivning. Varje skog, varje berg, varje vattendrag bär på en berättelse, och jakten är det äventyr som låter oss vara delaktiga i den berättelsen.

Skärmavbild 2023-12-06 kl. 19.36.17.png
Skärmavbild 2023-12-06 kl. 16.06.30.png
Skärmavbild 2023-12-06 kl. 19.39.32.png

Så låt oss tillsammans övervinna den initiala osäkerheten och rädslan för det okända. Låt oss bygga upp självförtroendet att utforska och omfamna jakten som inte bara en utmaning, utan som en resa mot självupptäckt och äkthet. Må varje steg i vildmarken vara en triumf över rädslan och en öppning för en passion som går bortom orden – en passion för jakten, som förenar oss med naturen och väcker vår inre äventyrare till liv.

Skärmavbild 2023-12-07 kl. 09.38.49.png
B1045077_edited.jpg
bottom of page